Kako isključiti AdBlocker

Da biste isključili Adblocker, pratite ove osnovne korake:

  1. Pronađite Adblocker Ikonu: Obično se nalazi u gornjem desnom uglu vašeg web pregledača.
  2. Kliknite na Ikonu: Ovo će otvoriti meni za Adblocker.
  3. Odaberite Opciju za Isključivanje: U zavisnosti od Adblockera, možda ćete videti opciju kao što je “Isključi na ovoj stranici” ili “Pauziraj Adblocker”.
  4. Osvežite Stranicu: Nakon što isključite Adblocker, obično je potrebno osvežiti stranicu da bi promene stupile na snagu.

Ako koristite specifičan Adblocker ili pregledač, detalji mogu malo varirati. U slučaju poteškoća, preporučuje se da potražite uputstva specifična za Adblocker ili web pregledač koji koristite.